Termeni și condiții

Mimark.ro – este denumirea comercială a S.C. Mimark Logistic SRL, persoană juridică cu sediul social in București, Bulevardul Dacia nr. 20, etaj 5, biroul MR6, sector 1, avînd număr de ordine în Registrul Comerțului J40/9064/2022, cod unic de înregistrare fiscală RO46123150.

Vânzător – Mimark.ro.

Cumparător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani. 

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului in Site (Comenzi, facturi fiscale și Bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura ca toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Favorite – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să își creeze Liste cu Bunuri pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții folosindu-se de serviciul oferit de catre Vînzător de urmărire a Bunurilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.

Lista – secțiunea din Favorite în care Cumpărătorul/Utilizatorul poate adăuga Bunuri pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții și pe care, ulterior, le poate șterge sau le poate adăuga în coșul de cumpărături („Coșul meu”).

Listele pot fi:

Private: acestea pot fi vizualizate numai de titularul Contului.

Coșul meu – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Bunuri pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior; în cazul în care Bunurile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea Comenzii, Cumpărătorul/Utilizatorul va beneficia de serviciul oferit de catre Vânzător de urmărire a Bunurilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.

Site – magazinul online gazduit la adresa web mimark.ro și subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri de pe Site.

Bunuri – orice produs de pe Site, inclusiv produsele menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de catre Vânzător.

Conținut – reprezintă:

 toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de catre Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

orice informație comunicată prin orice mijloc de către un reprezentant al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui Bun, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Bunul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/ Client/ Cumpărător față de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare Bun putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui Bun.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Întrebare – formula de adresare catre alți Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători cu scopul de a obține informații despre Bunurile din pagina respectivă.

Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în Site, în pagina unui anumit Bun. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/ Client/ Cumpărător unui alt Utilizator/ Client/ Cumpărător în cadrul unei discuții.

Document – prezentele Termene si Condiții.

Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri adăugate în secțiunea “Cont/ Cosul meu” sau secțiunea  “Cont/Favorite” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun de către mimark.ro, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Vânzător.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Documente Contractuale

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail).

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.

Politica de Vânzare Online

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător.

Pentru motive justificate Mimark.ro iși rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modălitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Mimark.ro. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al Mimark.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta, inclusiv prin suport online (Live Chat) sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. Mimark.ro poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau promoții practicate de catre acesta, într-o anumită perioadă de timp sau în limita stocului disponibil.

3.4. Toate prețurile aferente Bunurilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.

3.5. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumparator, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.6. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) sunt utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.7. După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui Bun, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email inscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Site și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

Cesionarea și Subcontractarea

4.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Dreptul de Proprietate Intelectuală și Industrială

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Mimark.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Mimark.ro, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea insemnelor care semnifică dreptul de autor al Mimark.ro asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Mimark.ro.

5.3. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

Comanda

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin modalitatea indicată expres. Odată adaugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției;

– invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Mimark.ro;

– datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv sa returneze un Bun, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun expiră în termen de 14 zile de la ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a Bunului. 

6.6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăsește la Politica de retur.

6.7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de catre Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

6.7.1. pentru Comenzile achitate cu card bancar – prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

6.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit sa recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

6.9. În cazul în care un Bun comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de catre Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunostință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

6.10. Disponibilitatea unui Bun va fi afișată în Site după cum urmează:

“în stoc”– avem mai mult de 3 bucăți în stocul Mimark.ro

“stoc limitat”– avem mai puțin de 3 bucăți în stocul Mimark.ro

“stoc epuizat”– Bunul nu este disponibil în stocul Mimark.ro

Bunuri Pentru Care nu se Asigură Dreptul de Retragere

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract, furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător.

Confidențialitate

8.1. Mimark.ro va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Comunicări Comerciale

9.1. Cumpărătorul/Utilizatorul/Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, dupa cum urmează:

9.1.1. prin modificarea setărilor din Cont la secțiunea “Abonările mele”;

9.1.2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzător; sau

9.1.3. prin contactarea Vânzătorului.

9.2. Prin adăugarea de Bunuri în secțiunea din Cont:

“Coșul meu”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:

– la modificarea prețului Bunurilor adăugate în secțiunea “Coșul meu”,

– la recomandări de Bunuri similare cu cele adăugate în secțiunea “Coșul meu”,

– la existența Bunurilor în secțiunea “Coșul meu”, și

– disponibilitate stoc Bunuri adăugate în secțiunea “Coșul meu”.

“Favorite”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:

– la modificarea prețului Bunurilor adăugate în secțiunea “Favorite”,

– la recomăndări de Bunuri similar cu cele adăugate în secțiunea “Favorite”, și

– disponibilitate stoc de Bunuri adăugate în secțiunea “Favorite”.

9.3. În urma achiziționării unui Bun, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire la:

– sugestii de Bunuri recomandate a fi utilizate împreună cu Bunul achiziționat.

9.4. Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate la punctul 9.3. de mai sus prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Mimark.ro sau prin contactarea Mimark.ro în acest sens.

9.5. De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetări de piață și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. și nici transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesaj sau prin contactarea Mimark.ro.

Facturare – Plata 

10.1. Prețurile Bunurilor afișate în cadrul site-ului www.mimark.ro includ TVA conform legislației în vigoare.

10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform  legislației în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri vândute de Mimark.ro, precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului ii revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente in Cont.

10.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de Mimark.ro, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

10.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Mimark.ro în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

10.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzeci și opt) de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: [email protected].

10.8 Datele cardului de plată ale Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile Mimark.ro și nici nu vor fi stocate de către de Mimark.ro, ci de către procesatorul de plăți integrat in Site, entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Livrarea Produselor

Livrarea produselor se efectuează în termen de 7 zile lucrătoare (14 zile lucrătoare pentru Republica Moldova), acesta fiind un termen estimativ. În perioadele foarte aglomerate sau excepționale, termenul de livrare poate fi mai lung, între 7-10 zile lucrătoare. În momentul în care comanda este predată către curier, se trimite automat pe adresa de email din comandă, un număr de urmarire al comenzii.

Livrarea se va face prin partenerii noștri (curierat rapid).

Costul de transport

Costul de transport este conform tarifelor partenerilor și se calculează automat.

Costul de transport este stabilit pentru o cantitate de maxim 3 kg. Ceea ce va depăşi această cantitate va fi taxat suplimentar.

Coletele care se încadrează până în greutatea de 3 kg, se tarifează astfel:

– România este de 15 lei (TVA inlus) în cazul comenzilor sub 250 lei și este achitat integral de către Client/Cumpărător,

– Republica Moldova este de 35 lei în cazul comenzilor sub 350 lei și 25 lei pentru comenzile mai mari de 350 lei și este achitat integral de către Client/Cumpărător.

Plata produselor se va face online 

 Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor pe teritoriul României și Republicii Moldova.

TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

12. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare.

Răspundere

13.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vînzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

13.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

13.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenele și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

13.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele si Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la momentul afișării in Site.  În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugam să verificați periodic conținutul acestui Document.

SCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, INTREBARI SI RASPUNSURI

14.1. Scrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, în secțiunile “Shopping FAQ” și “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs.

14.2. În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuua, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

14.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/ Comentariu/ Întrebare/ Răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

–    să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;

–    să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv;

–    să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/ Client/ Cumpărător;

–    să se asigure de incadrarea corectă a conținutului introdus pe Site astfel: orice Întrebare va fi înscrisă în secțiunea “Shopping FAQ”, și orice Review va fi înscris în secțiunea “Review-uri”;

–    să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

–    să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse;

–     să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

–     să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;

–    să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Review-uri/ Comentarii/ Întrebări/Răspunsuri care să conțină materiale de natură publicitară;

–     să nu utilizeze Review-ul/Comentariul/Întrebarea/Răspunsul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

14.4. Pe lângă o evaluarea realistă critică, în momentul înscrierii unui Review, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul va adăuga și un Rating relevant pentru produs. Review-urile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al produsului, număr care apare între paranteze lângă titlul acestora. Astfel, un Review însoțit de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar un Review însoțit de un Rating mic duce la o scadere a Rating-ului general.

14.5. Când un Review/Comentariu/Întrebare sau Răspuns este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termeni și Condiții Site. Textele introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de catre Vânzător.

14.6. În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări sau Răspunsuri în secțiunile “Shopping FAQ” si “Review-uri”.

Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul și/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție adresa de de e-mail: [email protected]. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

15.1. Te rog să parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

FOLOLSIREA COOKIE-URILOR

17.1. Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

Forța Majoră

18.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.

18.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Legea Aplicabila – Jurisdicția

19.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Utilizatori / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

Ce căutați?
Vă rugăm să introduceți cuvântul pe care doriți să-l căutați și apăsați „enter”